Báo Giá Nhanh 0937 012 886
0937 012 886 Gửi Báo Giá
Dòng xe:
Chọn nơi:

Vui lòng chọn dòng xe và nơi đăng ký để dự toán chi phí. ( Dịch vụ đăng ký tạm tính tại TPHCM

Giá (VNĐ) :
Phí trước bạ :
Phí đăng ký :
Bảo hiểm Vật Chất : (1.5%)
Phí đường bộ : 1.560.000
Đăng Kiểm : 340.000
Dịch Vụ Đăng Ký : 3.000.000
Bảo Hiểm Bắt Buộc : 943.400
Tổng dự toán :
Close Menu
báo giá nhanh

Dòng Xe